img.title

Sportsko rekreativni centar 3. maj

Adresa: Pulska 3

Sportsko-rekreacijski centar 3. maj nalazi se na Kantridi, u blizini nogometnog Sadiona Kantrida i Atletske dvorane Kantrida, centar se sastoji od dvorane, kuglane, judo dvorane, dvorane za stolni tenis i streljane.U sklopu sportske rekreacije građani mogu unajmiti prostor za trening: košarke, malog nogometa, crossmintona, kuglanja.