Sportsko rekreativni centar Mlaka

Adresa: Podpinjol 2

Sportsko-rekreacijski centar Mlaka nalazi se na u širem centru grada Rijeke, u četvrti Mlaka, sastoji se od kuglane, dvorane za karate te igrališta za tenis i boćanje na otvorenom. SRC Mlaka je sa središtem grada povezan autobusnim linijama br. 1, 1a i 2. Građani se za sportsku rekreaciju mogu unajmiti teniski teren ili staze za boćanje.