img.title

Stadion Kantrida

Adresa: Portić 3, Rijeka

Stadion Kantrida nalazi se na najzapadnijem dijelu grada Rijeke, Kantridi, između Sportsko-rekreacijskog centra 3. maj, Atletske dvorane Kantrida i Bazena Kantrida. Osnovna namjena je za sportove nogomet i atletiku. Uz to objekt se povremeno koristi za koncerte i turnire.

Građani mogu iznajmiti atletske staze za trčanje.